tramadol em animais tramadol 100mg dose lГ©tale de tramadol

como soma a nota do enem 2012 soma online calculos de soma com virgula

a soma de todos os numeros impares de 3 algarismos é buy soma online without prescription regra quadrado soma

conservazione ricetta valium fiale valium online no prescription ativan and valium difference

purepac xanax 2mg buy xanax have you bought xanax online

soma hedef dershanesi carisoprodol soma que si soma

tramadol mix ibuprofen buy tramadol online tramadol for adderall comedown

tramadol overdose dog symptoms buy tramadol how long does it take to get tramadol out of ur system

tramadol in tijuana buy tramadol online purchase ultram Pompano Beach

what is tramadol classified as order tramadol online cod why is tramadol used for dogs

ATSTOVAUJAME SAULĖS ELEKTRINIŲ SAVININKUS DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS PROJEKTO PLĖTOJIMU, KOMPENSAVIMO

2013 m. birželio mėn. 26 d. Vyriausybės posėdyje buvo pritarta nutarimo „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. Šiuo projektu nustatyta išlaidų kompensavimo tvarka asmenims, kurie dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo dėl objektyvių priežasčių nebeplėtos saulės elektrinių projektų.

Apraše nustatyta tvarka numato, kad išlaidos bus kompensuojamos asmenims, kurie patyrė išlaidų, susijusių su saulės elektrinių plėtojimu, iki 2013 m. sausio 31 d. (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo įsigaliojimo). Išlaidos kompensuojamos asmenims, kuriems nebuvo pratęstas leidimų galiojimas arba kurie iki liepos 1 d. nesikreipė dėl leidimo pratęsimo. Visi šie asmenys gali teikti prašymus dėl išlaidų kompensavimo kartu su išlaidas pagrindžiančiais įrodymais Valstybinei energetikos inspekcijai iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Pastebėtina, kad apraše nustatyta tvarka kompensuojamos tik ribotos išlaidos. Todėl asmenys, siekiantys pilnutinio išlaidų atlyginimo arba tie, kurie nespėjo Valstybinei energetikos inspekcijai iki 2013 m. rugsėjo 1 d. pateikti prašymo ir išlaidų įrodymų, turi teisę kreiptis į teismą.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@4law.lt arba telefonu +370 5 2360 533.

Comments are closed.