tramadol y disfuncion erectil tramadol 50mg en cuanto tiempo hace efecto el tramadol

soma intimates calgary carisoprodol soma iepirkumu soma ar riteņiem

what's the difference between tramadol and vicodin tramadol 50 mg es malo tomar tramadol

valium Murfreesboro buy valium online can you take valium for a migraine

is tramadol used for dogs and humans tramadol no prescription love tramadol high

how to get doctor to prescribe tramadol tramadol 50 mg order tramadol Columbia

tramadol er 200 mg side effects tramadol online no prescription tramadol slow heart rate

tramadol online Cedar Rapids buy tramadol tramadol while trying to get pregnant

get carisoprodol Hialeah buy soma soma cuiaba

tramadol myalgia buy tramadol online zolpidem tramadol combination

Naujienos

26
Kov

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS SU EB ĮMONIŲ TEISE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės sud erinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai. Straipsnyje pateikiami Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinamos veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Plačiau

13
Spa

CENTROS BYLA: KAS NAUJO EUROPOS BENDRIJOS ĮMONIŲ STEIGIMOSI TEISĖJE?

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama pastaruoju metu didelio įmonių teisės specialistų dėmesio Europos Bendrijoje sulaukusi Centros byla ir jos įtaka Europos Bendrijos įmonių steigimosi teisei, valstybių narių įmonėms taikytinos teisės taikymo kriterijams bei kitos aktualios problemos. Plačiau