purchase valium diazepam buy diazepam side effects stop taking diazepam

what is the molar mass of diazepam (valium) c16h13cln2o buy valium historical use of valium

is there an over the counter substitute for tramadol tramadol 50mg tramadol dosage for kidney pain

is it ok to take topamax and xanax buy xanax online xanax gyno

valium Murfreesboro buy valium online can you take valium for a migraine

things to do with xanax xanax for sale xanax and robitussin

mucinex d with ambien buy ambien online order zolpidem California

how long does it take ambien to leave your system buy ambien pre employment drug test ambien

buy tramadol with mastercard tramadol no prescription how to know if you are addicted to tramadol

soma double cross dc frame soma drug soma bringer english nds download

Naujienos

26
Kov

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS SU EB ĮMONIŲ TEISE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės sud erinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai. Straipsnyje pateikiami Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinamos veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Plačiau

13
Spa

CENTROS BYLA: KAS NAUJO EUROPOS BENDRIJOS ĮMONIŲ STEIGIMOSI TEISĖJE?

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama pastaruoju metu didelio įmonių teisės specialistų dėmesio Europos Bendrijoje sulaukusi Centros byla ir jos įtaka Europos Bendrijos įmonių steigimosi teisei, valstybių narių įmonėms taikytinos teisės taikymo kriterijams bei kitos aktualios problemos. Plačiau