motrin ambien buy ambien what happens if you take 15mg of ambien

i think i'm addicted to ambien buy ambien no prescription interaction between ambien and ativan

soma blood thinner soma online soma para ferias

combining cymbalta and tramadol buy tramadol online efectos del tramadol en el feto

purchase valium South Carolina buy valium online can you take baclofen with valium

drug rehab for xanax order xanax cost of .5 xanax

is tramadol a narcotic in florida tramadol 50mg tramadol and methocarbamol for dogs

xanax xr effects order xanax online xanax and theophylline

xanax e pillola anticoncezionale alprazolam xanax is citalopram hydrobromide like a xanax

what is stronger soma or baclofen soma muscle relaxant soma dos angulos internos de um poligono quadrilatero

Naujienos

26
Kov

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS SU EB ĮMONIŲ TEISE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės sud erinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai. Straipsnyje pateikiami Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinamos veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Plačiau

13
Spa

CENTROS BYLA: KAS NAUJO EUROPOS BENDRIJOS ĮMONIŲ STEIGIMOSI TEISĖJE?

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama pastaruoju metu didelio įmonių teisės specialistų dėmesio Europos Bendrijoje sulaukusi Centros byla ir jos įtaka Europos Bendrijos įmonių steigimosi teisei, valstybių narių įmonėms taikytinos teisės taikymo kriterijams bei kitos aktualios problemos. Plačiau