xanax is for what condition buy xanax online can i have a glass of wine with xanax

ambien confusion elderly buy ambien soma with ambien

order soma Memphis buy soma online carisoprodol buy Round Rock

ambien fibromyalgia medications buy ambien ambien ringing in my ears

interactions between percocet and xanax buy alprazolam online does trazodone have the same effect as xanax

is it safe to take two 50mg tramadol tramadol online cod tramadol 50 mg cats

lunesta vs ambien better buy ambien online can i take tylenol cold and flu with ambien

xanax trip xanax 1mg does probation drug test for xanax

prolonged ambien use buy ambien ambien side effects bad taste mouth

valium buy india valium no prescription valium online El Cajon

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS BYLOJE DĖL IŠMOKŲ MAŽINIMO ŪKININKAMS KREIPĖSI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjami 135 pareiškėjų, atstovaujamų advokatų profesinės bendrijos „4 LAW” advokato prof. dr. Igno Vėgėlės, skundai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimtų sprendimų, kuriais buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir sumažintos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos, panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.2014 m. vasario mėn. 10 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas vienoje iš pareiškėjų bylų nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo. Nacionalinio teismo prašymu ESTT pateiks išaiškinimą dėl to, ar 2012 metais Tiesioginių išmokų lygis naujosiose ir senosiose ES valstybėse narėse buvo susilyginęs, ar Europos Sąjungos teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjams buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir/ar papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimas už 2012 metus, neprieštarauja Lietuvos Stojimo į ES aktui, ar pareiškėjams taikomas išmokų mažinimas neprieštarauja sąžiningos konkurencijos, nediskriminavimo bei kitiems Sąjungos teisės principams bei atsakys į kitus aktualius klausimus. Atsižvelgiant į prejudicinio sprendimo svarbą, kitos analogiškos pareiškėjų bylos buvo sustabdytos iki tol, kol bus gautas ESTT prejudicinis sprendimas.

Plačiau apie Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo galite skaityti paspaudę čia: http://www.vaateismas.lt/lt/aktualijos/pranesimai-spaudai/byloje-del-ismoku-ewes.html

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@4law.lt arba telefonu +370 5 2360 533.

 

Comments are closed.