ultram online Bridgeport buy tramadol buy tramadol online Arlington

zanaflex with soma soma pills soma anatomy neuron

can i mix tramadol and prednisone buy tramadol codeine tramadol

ambien class pregnancy ambien for sale ambien dark urine

how much valium can i give my dog diazepam 5mg can i smoke weed while on valium

is it safe to take two 50mg tramadol tramadol online cod tramadol 50 mg cats

soma balıkesir tren saatleri buy soma online ammuu orkesteri pieni ja soma

boot liquor radio soma fm buy soma does soma lower heart rate

tramadol poisoning dogs buy tramadol online without a prescription tramadol interactions with ssris

xanax bars worth buy xanax no prescription xanax ok for dogs

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS BYLOJE DĖL IŠMOKŲ MAŽINIMO ŪKININKAMS KREIPĖSI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjami 135 pareiškėjų, atstovaujamų advokatų profesinės bendrijos „4 LAW” advokato prof. dr. Igno Vėgėlės, skundai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimtų sprendimų, kuriais buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir sumažintos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos, panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.2014 m. vasario mėn. 10 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas vienoje iš pareiškėjų bylų nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo. Nacionalinio teismo prašymu ESTT pateiks išaiškinimą dėl to, ar 2012 metais Tiesioginių išmokų lygis naujosiose ir senosiose ES valstybėse narėse buvo susilyginęs, ar Europos Sąjungos teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjams buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir/ar papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimas už 2012 metus, neprieštarauja Lietuvos Stojimo į ES aktui, ar pareiškėjams taikomas išmokų mažinimas neprieštarauja sąžiningos konkurencijos, nediskriminavimo bei kitiems Sąjungos teisės principams bei atsakys į kitus aktualius klausimus. Atsižvelgiant į prejudicinio sprendimo svarbą, kitos analogiškos pareiškėjų bylos buvo sustabdytos iki tol, kol bus gautas ESTT prejudicinis sprendimas.

Plačiau apie Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo galite skaityti paspaudę čia: http://www.vaateismas.lt/lt/aktualijos/pranesimai-spaudai/byloje-del-ismoku-ewes.html

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@4law.lt arba telefonu +370 5 2360 533.

 

Comments are closed.