diazepam valium dosage dogs valium generic is valium or xanax better for anxiety

can i take xanax with provigil xanax price what color xanax are the strongest

10mg valium not working valium online does valium hurt the liver

pharmacokinetics and efficacy of intravenous and extradural tramadol in dogs tramadol 50mg does tramadol give you heartburn

can you take tramadol with opiates cheap tramadol online what are the dangers of tramadol

memory loss ambien side effects buy ambien online urgent care prescribe ambien

como tirar raiz quadrada de uma soma soma medication buy soma online Carrollton

purchase alprazolam West Covina buy xanax tranko buskas mı xanax mı

can u take vyvanse and phentermine together phentermine online phentermine vs adipex reviews

que es tramadol asta buy tramadol tramadol cod

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS BYLOJE DĖL IŠMOKŲ MAŽINIMO ŪKININKAMS KREIPĖSI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjami 135 pareiškėjų, atstovaujamų advokatų profesinės bendrijos „4 LAW” advokato prof. dr. Igno Vėgėlės, skundai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimtų sprendimų, kuriais buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir sumažintos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos, panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.2014 m. vasario mėn. 10 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas vienoje iš pareiškėjų bylų nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo. Nacionalinio teismo prašymu ESTT pateiks išaiškinimą dėl to, ar 2012 metais Tiesioginių išmokų lygis naujosiose ir senosiose ES valstybėse narėse buvo susilyginęs, ar Europos Sąjungos teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjams buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir/ar papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimas už 2012 metus, neprieštarauja Lietuvos Stojimo į ES aktui, ar pareiškėjams taikomas išmokų mažinimas neprieštarauja sąžiningos konkurencijos, nediskriminavimo bei kitiems Sąjungos teisės principams bei atsakys į kitus aktualius klausimus. Atsižvelgiant į prejudicinio sprendimo svarbą, kitos analogiškos pareiškėjų bylos buvo sustabdytos iki tol, kol bus gautas ESTT prejudicinis sprendimas.

Plačiau apie Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo galite skaityti paspaudę čia: http://www.vaateismas.lt/lt/aktualijos/pranesimai-spaudai/byloje-del-ismoku-ewes.html

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@4law.lt arba telefonu +370 5 2360 533.

 

Comments are closed.