shokugeki no soma 22 sen manga order soma online soma dos termos de uma pa decrescente

tramadol during second trimester where to buy tramadol tramadol throwing up

maximale dosering tramadol per dag buy tramadol tramadol and prozac combination

valium and xanax for sale diazepam 5mg valium hair follicle test

xanax coffins buy xanax online without prescription the effects of xanax abuse

valium 5 wiki buy valium valium contraindications precautions

recreational dosage tramadol tramadol 50 mg how to cold water extraction tramadol

depakote interaction with tramadol tramadol 50mg how many tramadol hcl 50mg to get high

tramadol nom generique tramadol cheap side effects when stop taking tramadol

how to help someone addicted to tramadol buy tramadol online can opiate addicts take tramadol

CENTROS BYLA: KAS NAUJO EUROPOS BENDRIJOS ĮMONIŲ STEIGIMOSI TEISĖJE?

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama pastaruoju metu didelio įmonių teisės specialistų dėmesio Europos Bendrijoje sulaukusi Centros byla ir jos įtaka Europos Bendrijos įmonių steigimosi teisei, valstybių narių įmonėms taikytinos teisės taikymo kriterijams bei kitos aktualios problemos.
Straipsnyje stengiamasi atsakyti į klausimus, ar remiantis sprendimu Centros byloje Europos teisingumo teismas įpareigojo valstybes nares taikyt i vieningą įmonėms taikytinos teisės kriterijų, ar Europos Bendrijos įmonėms yra suteikiama pirminio steigimosi teisė, ar teismas apsiribojo tik įmonių antrinio steigimosi teise. Jame taip pat nagrinėjama įmonių steigimosi teisės ribojimų pateisinamumo pro blema, pažymint, kad Centros byla turėtų pastūmėti valstybes nares siekti sureguliuoti įmonių pirminio steigimosi teisę Europos Bendrijoje.
Pelnytai pastaruoju metu bene didžiausio įmonių teisės mokslininkų dėmesio Europoje sulaukė Centros byla [1], kurioje posėdžiavo visi 15 Teisingumo teismo teisėjų. Ši byla iškėlė realios buveinės įmonėms taikytinos teisės kriterijaus suderinamumo su Europos Bendrijos (toliau – EB) teise klausimą, taip pat ar įmonės turi pirminio steigimosi teisę Europos Bendrijoje bei kitus, tačiau prieš analizuojant Centros byloje iškeltas problemas, siūlytinas trumpas bylos faktų ir teismo sprendimo aprašymas.

Skaityti PDF formatu

Comments are closed.